Daily news Point-E

Daily News – 21st of December 2022

OpenAI released Point-E, an AI system that generates 3D models Point-E can genetare 3D point clouds from complex text prompts. The algorithm was created with a focus on virtual reality, gaming, and industrial design, as it can generate 3D objects up to 600x faster than current methods. 𝘚𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 EU proposed a legislation to make phone…

Read more
Stirile zilei Point-E

Știrile zilei – 21 Decembrie 2022

OpenAI a lansat Point-E, un sistem cu inteligență artificială care generează modele 3D Point-E poate genera modele 3D din descrieri text complexe. Algoritmul a fost creat pentru realitatea virtuală, jocuri și design industrial, deoarece poate genera obiecte 3D de până la 600 de ori mai rapid comparativ cu metodele actuale. 𝘚𝘶𝘳𝘴𝘢 UE a propus o…

Read more
Daily news Goole Lens

Daily News – 20th of December 2022

Google is developing an AI system to translate hard-to-read handwritten medical prescriptions The company announced it’s working with pharmacists on the AI model that will be in Google Lens. Lens can already assess, copy, and paste handwriting from real life into the phone or computer and automatically offer information based on that text through its…

Read more
Stirile zilei Goole Lens

Știrile zilei – 20 Decembrie 2022

Google dezvoltă un sistem AI care să poată citi prescripțiile medicale scrise de mână Compania a anunțat că lucrează cu farmaciști pentru a antrena modelul AI, care va fi apoi disponibil în Google Lens. Lens poate deja să citească și să copieze scrisul de mână din viața reală pe telefon sau computer, și să ofere…

Read more
Daily news Linux, Amazon, Meta, and Microsoft

Daily News – 19th of December 2022

Linux, Amazon, Meta, and Microsoft launched an open source project to compete with Google Maps The Overture Maps Foundation is hosted by Linux Foundation, and driven Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft and Dutch mapping company TomTom. The project promises it will use the massive amount of global data housed by these various companies and…

Read more
Stirile zilei Linux, Amazon, Meta, and Microsoft

Știrile zilei – 19 Decembrie 2022

Linux, Amazon, Meta și Microsoft au lansat un proiect open source pentru a concura cu Google Maps Fundația Overture Maps va fi găzduită de Fundația Linux și condusă de Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft și compania olandeză de hărți, TomTom. Proiectul promite că va folosi cantitatea masivă de date globale provenite de la aceste…

Read more
Daily news news

Top news this week, 12th-16th of December 2022

  Top interesting announcements DeepMind created an AI system that can generate stage scripts The AI tool called Dramatron can generate character descriptions, plot points, location descriptions and dialogue. In a study conducted with 15 playwrights, all of them suggested the tool would be useful for world-building or exploring other approaches in terms of changing…

Read more
Stirile zilei știri

Topul știrilor – 12-16 Decembrie 2022

  Top știri interesante DeepMind a creat un sistem cu inteligență artificială care poate genera scenarii pentru filme sau piese de teatru Sistemul AI, denumit Dramatron, poate genera descrieri ale personajelor, conflicte, descrieri ale locațiilor și dialoguri. Într-un studiu realizat cu 15 dramaturgi, toți au susținut că instrumentul ar fi util pentru construirea lumii în…

Read more
Daily news Android malware

Daily News – 16th of December 2022

A new Android malware campaign is using money-lending apps to blackmail victims Zimperium revealed details of a newly discovered Android malware campaign, believed to be active since May 2022, hidden in money lending apps developed with Flutter. The malware, named MoneyMonger, uses stolen personal information to blackmail victims into paying more than the terms that…

Read more
Stirile zilei Android malware

Știrile zilei – 16 Decembrie 2022

O nouă campanie de malware Android folosește aplicații de împrumut pentru a-și șantaja victimele Zimperium a dezvăluit detalii despre o campanie de malware Android descoperită recent, care ar fi activă din mai 2022, ascunsă în aplicațiile de împrumut de bani dezvoltate cu Flutter. Programul malware, denumit MoneyMonger, folosește informații personale furate pentru a-și șantaja victimele…

Read more