Stirile zilei Microsoft Office 365

Știrile zilei – 16 Iulie 2019

Școlile din Germania au interzis utilizarea aplicațiilor Microsoft Office 365 din cauza unor “preocupări privind confidențialitatea” Pachetul Microsoft Office 365 nu poate fi utilizat în unele școli din Germania din cauza preocupărilor legate de modul în care informațiile sunt disponibile prin serviciul cloud. Autoritatea pentru protecția datelor și libertății de informare (HBDI) a decis că…

Read more
Daily news satellite-navigation system

Daily News – 15th of July 2019

What’s new Europe’s satellite-navigation system is offline because of a ‘technical incident’ The issue relates to all servers, including the latest smartphone devices, not being able to pick up any usable timing or positional information. These devices must rely instead on data coming from the American Global Positioning System (GPS). The EU claimed that the…

Read more
Stirile zilei satellite-navigation system

Știrile zilei – 15 Iulie 2019

Sistemul global de navigație prin satelit al Europei este offline din cauza unui “incident tehnic” Incidentul afectează toate serverele, inclusiv smartphone-urile, acestea neavând posibilitatea de a prelua informații de sincronizare sau de poziționare. Dispozitivele trebuie să se bazeze acum pe date provenite de la sistemul global de poziționare din SUA. UE a susținut că Galileo…

Read more
Daily news GE Healthcare

Daily News – 10th of July 2019

What’s new Researchers found security vulnerabilities in GE Healthcare anesthesia machines Security researchers from CyberMDX have discovered vulnerabilities in two models of hospital anesthesia machines manufactured by General Electric (GE). It could allow an attacker to impair respirator functionality by silencing alarms, altering time and date records, and changing the composition of aspirated gases. You…

Read more
Stirile zilei GE Healthcare

Știrile zilei – 10 Iulie 2019

Cercetătorii au descoperit vulnerabilități de securitate în aparatele de anestezie de la GE Healthcare Cercetătorii de la compania de securitate CyberMDX au descoperit vulnerabilități în două modele fabricate de General Electric (GE). Acestea ar putea permite unui hacker să avarieze funcționalitatea aparatului de anestezie prin oprirea alarmelor, modificarea datelor, orelor și schimbarea compoziției substanțelor. Mai…

Read more
Daily news Microsoft Android Share

Daily News – 9th of July 2019

What’s new Microsoft is using the Android Share Menu to advertise its apps Android users are seeing ads to install Microsoft apps when opening or sharing a file. This situation happens after installing a Microsoft Office app, and according to an article from Android Police, it happens at different times. The issue has been around…

Read more
Stirile zilei Microsoft Android Share

Știrile zilei – 9 Iulie 2019

Microsoft utilizează meniul Android Share pentru a plasa reclame despre aplicațiile sale Utilizatorii de dispozitive Android pot vedea reclame care îi îndeamnă să instaleze aplicații Microsoft atunci când deschid sau trimit un fișier. Conform unui articol din Android Police, această situație apare după instalarea unei aplicații Microsoft Office și se întâmplă la momente diferite. Problema…

Read more
Daily news facial-recognition searches

Daily News – 8th of July 2019

What’s new FBI and ICE used driver’s license photos for facial-recognition searches Government agencies in the US conduct hundreds of thousands of facial recognition searches using databases that contain information on people who have never been charged with a crime, without consent from either the civilian or the US Congress. FBI and Immigration and Customs…

Read more
Stirile zilei facial-recognition searches

Știrile zilei – 8 Iulie 2019

FBI și ICE au folosit fotografiile permiselor de conducere pentru tehnologia de recunoaștere facială Agențiile guvernamentale din SUA au efectuat sute de mii de căutări de recunoaștere facială folosind baze de date care conțin informații despre persoane care nu au fost niciodată acuzate de o infracțiune, fără consimțământul acestora sau al Congresului din SUA. F.B.I…

Read more
Daily news Top Tech News

Top news this week, 1st-5th of July 2019

Important announcements Chinese border guards installed a surveillance app on tourists’ phones The Chinese government is reportedly forcing foreigners to download malware onto their phones when crossing into the country. The spyware gathers everything from text messages to people’s contacts, and also looks for content China considers threatening. You can read more here.  Amazon confirmed…

Read more