Daily news Android Advanced Protection

Daily News – 19th of March 2020

Android Advanced Protection will block non-Play Store apps The program provides an increased level of protection for accounts which are at risk for targeted attacks, like politicians, journalists, activists, business leaders and others. The changes include automatically turning on Google Play Protect and limiting app installations from sources outside the Play Store, however, apps already…

Read more
Stirile zilei Android Advanced Protection

Știrile zilei – 19 Martie 2020

Android Advanced Protection va bloca aplicațiile ce nu apar în Play Store Programul oferă protecție crescută pentru conturile care au un risc mai mare de atacuri, precum conturile politicienilor, jurnaliștilor, activiștilor, proprietarilor de afaceri și alții. Modificările includ activarea automată a programului Google Play Protect și limitarea aplicațiilor din afara magazinului Play Store. Cu toate…

Read more
Daily news Facebook grant program

Daily News – 18th of March 2020

Facebook announced a $100 million grant program for small businesses The company will provide $100 million in “cash and ad credits” to 30,000 businesses in the 30 countries where Facebook operates. It has also created a page where small-business owners can sign up to receive more information when the program starts accepting applications. You can…

Read more
Stirile zilei Facebook grant program

Știrile zilei – 18 Martie 2020

Facebook a anunțat un program de finanțare în valoare de 100 de milioane de dolari pentru companiile mici Compania va oferi 100 de milioane de dolari în „numerar și credite publicitare” pentru 30.000 de companii din cele 30 de țări în care există Facebook. De asemenea, s-a creat o pagină în care proprietarii întreprinderilor mici…

Read more
Daily news Apple France

Daily News – 17th of March 2020

Apple was fined $1.23 billion in France for market tampering Autorité de la Concurrence in France has found that Apple prevented its distributors Tech Data and Ingram Micro from lowering their prices. According to the authority, Apple and its partners agreed not to compete with one another and to prevent other distributors from competing on…

Read more
Stirile zilei Apple France

Știrile zilei – 17 Martie 2020

Apple a fost amendat în Franța cu suma de 1,23 miliarde USD pentru că a încercat să controleze prețurile Autorité de la Concurrence din Franța a descoperit că Apple i-a împiedicat pe distribuitorii săi Tech Data și Ingram Micro să își scadă prețurile. Potrivit autorităților, Apple și partenerii săi au convenit să nu concureze între…

Read more
Daily news iOS apps clipboard data

Daily News – 16th of March 2020

Popular iOS apps can read all clipboard data without the user’s permission Apps on iOS or iPadOS generally have unrestricted access to data copied or cut into the systemwide keyboard. But two iOS developers have discovered that about 50 apps may be reading this data without user knowledge every time the app is open. The…

Read more
Stirile zilei iOS apps clipboard data

Știrile zilei – 16 Martie 2020

Unele aplicații iOS pot citi toate datele din clipboard fără permisiunea utilizatorului Aplicațiile de pe iOS sau iPadOS au, în general, acces nerestricționat la datele copy/paste din tastatura sisemului de operare. Însă doi programatori au descoperit că este posibil ca aproximativ 50 de aplicații să citească aceste date fără consimțământul utilizatorului de fiecare dată când…

Read more
Daily news Top Tech News

Top news this week, 9th-13th of March 2020

  Important announcements The EU plans to introduce a ‘right to repair’ bill for phones, tablets, and laptops by 2021 European Commission said that it will introduce right to repair legislation that will push electronics manufacturers to create products that last longer, include as many recycled materials as possible and are easier to reuse, repair…

Read more
Stirile zilei Top Stiri IT

Topul știrilor – 9-13 Martie 2020

  Știri importante Uniunea Europeană intenționează să introducă o lege denumită „dreptul la reparație” pentru telefoane, tablete și laptopuri Comisia Europeană a spus că va introduce legislația privind reparația ce îi va obliga pe producătorii de electronice să creeze produse care să dureze mai mult, să includă cât mai multe materiale reciclate și să fie…

Read more