Stirile zilei European companies

Daily News – 19th of February 2020

The EU will release plans to boost European companies and control firms like Facebook, Google and Amazon The European Commission will launch the first of a series of proposals to help European companies compete better with the US technology giants. The core of the EU data strategy is the creation of a single European data…

Read more
Stirile zilei European companies

Știrile zilei – 19 Februarie 2020

UE va dezvălui o serie de planuri pentru sprijinirea companiilor europene și pentru controlul organizațiilor precum Facebook, Google și Amazon Comisia Europeană va lansa prima serie de propuneri pentru a ajuta companiile europene să concureze mai bine cu organizații din domeniul tehnologiei din SUA. Nucleul strategiei Uniunii Europene este crearea unei piețe unice de date…

Read more
Stirile zilei UK supercomputer

Daily News – 18th of February 2020

UK government will invest $1.6 billion in a supercomputer that will be able to predict weather and model climate change The technology will be managed by the Met Office and will offer more sophisticated rainfall predictions and improving forecasting at airports among. Data collected by the supercomputer will also be used to predict storms more…

Read more
Stirile zilei UK supercomputer

Știrile zilei – 18 Februarie 2020

Guvernul Regatului Unit va investi 1,6 miliarde de dolari într-un supercomputer care va putea prezice vremea și schimbările climatice Tehnologia va fi gestionată de Met Office, va oferi previziuni meteorologice mai fiabile și va îmbunătăți previziunile de pe lângă aeroporturi. De asemenea, datele colectate de supercomputer vor fi utilizate pentru a prezice cu mai mare…

Read more
Stirile zilei political borders

Daily News – 17th of February 2020

Google Maps shows political borders depending on user location For example, there is Kashmir, the region India and Pakistan have fought over for more than 70 years. Maps viewers in Pakistan and elsewhere see the borders drawn as a dotted line, indicating a dispute. But in India, people see a solid line that shows the…

Read more
Stirile zilei political borders

Știrile zilei – 17 Februarie 2020

Google Maps afișează diferit granițele politice în funcție de locația utilizatorului Spre exemplu, granița din jurul regiunii Kashmir, pentru care India și Pakistan s-au luptat de peste 70 de ani, este afișată ca o linie punctată pentru utilizatoii din Pakistan și din alte zone. Dar în India, este văzută ca o linie solidă ceea ce…

Read more
Daily news FTC is investigating

Daily News – 12th of February 2020

What’s new The FTC is investigating “hundreds” of potential anticompetitive acquisitions made by Apple, Facebook, Microsoft and Google The US Federal Trade Commission sent special orders to five companies (Apple, Amazon, Facebook, Google and Microsoft) requiring them to turn over detailed information about acquisitions over the past decade. The FTC is looking into whether the…

Read more
Stirile zilei FTC is investigating

Știrile zilei – 12 Februarie 2020

FTC investighează „sute” de achiziții făcute de Apple, Facebook, Microsoft și Google care ar putea fi anticoncurențiale Comisia Federală de Comerţ din SUA a cerut de la cinci companii (Apple, Amazon, Facebook, Google și Microsoft) să transmită informații detaliate despre achizițiile din ultimii zece ani. FTC va evalua dacă organizațiile au câștigat un avantaj inechitabil…

Read more
Daily news Google EU

Daily News – 11th of February 2020

Google will begin legal battle with EU over €8.2bn in fines On Feb 12 and Feb 14, in the Luxembourg EU General Court, Google lawyers will appeal against a €2.4bn fine, the first of a trio of penalties which will sum up to €8.2bn in total. The company has been handed three different fines by…

Read more
Stirile zilei Google EU

Știrile zilei – 11 Februarie 2020

Google va începe o luptă legală cu UE din cauza amenzilor de peste 8,2 miliarde de euro Pe 12 și 14 februarie, în Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg, avocații Google vor face recurs împotriva unei amenzi de 2,4 miliarde de euro, prima din trei care împreună valorează 8,2 miliarde de euro. Compania…

Read more