Daily news Safari vulnerability

Daily News – 6th of April 2020

Safari vulnerability created means for hackers to covertly access iPhone cameras A security researcher found a zero-day vulnerability in the Safari browser, which has seven different flaws that may allow any remote hacker to access users’ microphone, camera, location and even saved passwords. Both the iOS and macOS versions of Safari were affected by the…

Read more
Stirile zilei Safari vulnerability

Știrile zilei – 6 Aprilie 2020

O vulnerabilitate din Safari crează moduri prin care hackerii pot accesa pe ascuns camera iPhone-ului Un cercetător din domeniul securității a descoperit o vulnerabilitate zero-day în browserul Safari, cu șapte defecte diferite care pot permite unui hacker să acceseze de la distanță microfonul, camera, locația și chiar parolele salvate ale utilizatorilor. Atât versiunea iOS cât…

Read more
Daily news Top Tech News

Top news this week, 30th of March-3th of April 2020

  Important announcements An iOS vulnerability blocks VPNs from encrypting all traffic A currently unpatched security vulnerability affecting iOS 13.3.1 or later can lead to some Internet connections bypassing VPN encryption to expose users’ data or leak their IP addresses. While connections made after connecting to a VPN on your iOS device are not affected…

Read more
Stirile zilei Top Stiri IT

Topul știrilor, 30 Martie-3 Aprilie 2020

  Știri importante O vulnerabilitate din iOS blochează criptarea traficului de internet prin VPN O vulnerabilitate de securitate care afectează în prezent iOS 13.3.1 și versiunile ulterioare poate duce la blocarea criptării conexiunilor la Internet și la expunerea datele utilizatorilor precum adresele IP. Chiar dacă conexiunile efectuate după conectarea la un VPN pe dispozitivul cu…

Read more
Daily news Twitter Firefox's cache

Daily News – 3rd of April 2020

Twitter discloses a bug that stored personal data in Firefox’s cache Twitter disclosed an issue in the way the Mozilla Firefox web browser cached data that may have lead to private media shared in DMs and data downloads being inadvertently stored in the browser’s cache. While that is not a problem on a device with…

Read more
Stirile zilei Twitter Firefox's cache

Știrile zilei – 3 Aprilie 2020

Twitter a dezvăluit o eroare care a dus la stocarea datelor personale în cache-ul Firefox Twitter a dezvăluit un bug în procesul prin care browserul Firefox stochează date, care ar putea duce la salvarea neintenționată în memoria cache a fișierelor media din DM-uri și descărcări. Deși nu este o problemă pe un dispozitiv cu un…

Read more
Daily news Zoom vulnerability

Daily News – 2nd of April 2020

Zoom security vulnerability can be used to steal Windows login credentials The vulnerability is related to a feature in Zoom’s chat that automatically links UNCs (universal naming convention) or URLs to make it easier for users to navigate to the locations specified in them. However, these UNCs can also be Windows networking paths that will…

Read more
Stirile zilei Zoom vulnerability

Știrile zilei – 2 Aprilie 2020

O vulnerabilitate de securitate din Zoom poate fi utilizată pentru a fura datele de autentificare din Windows Vulnerabilitatea este legată de o caracteristică din aplicația Zoom care leagă automat UNC-urile (universal naming convention) cu adresele URL pentru a facilita navigarea către locațiile specificate în ele. Cu toate acestea, UNC-urile sunt și căi de rețea Windows…

Read more
Daily news leaked on Zoom

Daily News – 1st of April 2020

Users’ email addresses and photos have been leaked on Zoom Zoom is apparently leaking email addresses, user photos, and allowing some users to initiate a video call with strangers. This bug is because of how the app groups and sorts contacts of the same organization. You can read more here. Huawei wants to add Google…

Read more
Stirile zilei leaked on Zoom

Știrile zilei – 1 Aprilie 2020

Adresele de e-mail și fotografiile utilizatorilor au fost expuse pe Zoom Zoom expune adrese de e-mail, fotografii și permite unor utilizatori să inițieze apeluri video cu persoane necunoscute. Această eroare se datorează modului în care aplicația grupează și sortează contactele aceleiași organizații. Mai multe informații aici. Huawei dorește să adauge aplicațiile Google în magazinul său…

Read more