Daily news Microsoft Android Share

Daily News – 9th of July 2019

What’s new Microsoft is using the Android Share Menu to advertise its apps Android users are seeing ads to install Microsoft apps when opening or sharing a file. This situation happens after installing a Microsoft Office app, and according to an article from Android Police, it happens at different times. The issue has been around…

Read more
Stirile zilei Microsoft Android Share

Știrile zilei – 9 Iulie 2019

Microsoft utilizează meniul Android Share pentru a plasa reclame despre aplicațiile sale Utilizatorii de dispozitive Android pot vedea reclame care îi îndeamnă să instaleze aplicații Microsoft atunci când deschid sau trimit un fișier. Conform unui articol din Android Police, această situație apare după instalarea unei aplicații Microsoft Office și se întâmplă la momente diferite. Problema…

Read more
Daily news facial-recognition searches

Daily News – 8th of July 2019

What’s new FBI and ICE used driver’s license photos for facial-recognition searches Government agencies in the US conduct hundreds of thousands of facial recognition searches using databases that contain information on people who have never been charged with a crime, without consent from either the civilian or the US Congress. FBI and Immigration and Customs…

Read more
Stirile zilei facial-recognition searches

Știrile zilei – 8 Iulie 2019

FBI și ICE au folosit fotografiile permiselor de conducere pentru tehnologia de recunoaștere facială Agențiile guvernamentale din SUA au efectuat sute de mii de căutări de recunoaștere facială folosind baze de date care conțin informații despre persoane care nu au fost niciodată acuzate de o infracțiune, fără consimțământul acestora sau al Congresului din SUA. F.B.I…

Read more
Daily news Top Tech News

Top news this week, 1st-5th of July 2019

Important announcements Chinese border guards installed a surveillance app on tourists’ phones The Chinese government is reportedly forcing foreigners to download malware onto their phones when crossing into the country. The spyware gathers everything from text messages to people’s contacts, and also looks for content China considers threatening. You can read more here.  Amazon confirmed…

Read more
Stirile zilei Top Stiri IT

Topul știrilor – 1-5 Iulie 2019

Știri importante Polițiștii de frontieră din China au instalat o aplicație de supraveghere pe telefoanele turiștilor Guvernul chinez îi obligă pe străini să descarce un program malware pe telefoanele lor atunci când intră în țară. Spyware-ul colectează tot, de la mesaje text până la contacte, și caută conținut pe care China îl consideră a fi…

Read more
Daily news Fake Samsung update app

Daily News – 5th of July 2019

What’s new Fake Samsung update app was installed by more than 10 million Android users The app, called “Updates for Samsung”, promises firmware updates, but, in reality, redirects users to an ad-filled website and charges for firmware downloads. A researcher from Danish security firm CSIS Group reported the app to Google Play Store. You can…

Read more
Stirile zilei Fake Samsung update app

Știrile zilei – 5 Iulie 2019

O aplicația falsă de actualizare a telefoanelor Samsung a fost instalată de peste 10 milioane de utilizatori Android Aplicația, denumită “Updates for Samsung”, promite actualizări de firmware dar defapt redirecționează utilizatorii către un site web plin de reclame și cere bani pentru descărcarea actualizării. Un cercetător de la firma de securitate daneză CSIS Group a…

Read more
Daily news Facebook and Google

Daily News – 4th of July 2019

What’s new Facebook and Google are under investigation in the UK The UK’s Competition and Markets Authority has launched an investigation into the way Google and Facebook collect and exploit personal data and have used their power to dominate the digital advertising market. The probe will look at whether “consumers are able and willing to…

Read more
Stirile zilei

Știrile zilei – 4 Iulie 2019

Companiile Facebook și Google sunt investigate în Marea Britanie pentru practici anticoncurenţiale Autoritatea britanică Competition and Markets a lansat o investigație în legătură cu modul în care Google și Facebook colectează și exploatează datele personale și cum își folosesc puterea ce domină piața de publicitate digitală. Evaluarea va analiza dacă “consumatorii sunt capabili și dispuși…

Read more