Daily news voice recordings

Daily News – 21st of February 2020

Facebook will offer to pay users for voice recordings Facebook will let users make voice recordings as part of a new program called “Pronunciations” in its Viewpoints market research app. Qualifying users will be asked to record the phrase “Hey Portal” followed by the first name of a friend in their friend list. You can…

Read more
Stirile zilei voice recordings

Știrile zilei – 21 Februarie 2020

Facebook va oferi posibilitatea de a-i plăti pe utilizatori pentru înregistrări vocale Facebook le va permite utilizatorilor să își înregistreze vocea ca parte a unui nou program denumit „Pronunciations” din aplicația sa de cercetare de piață Viewpoints. Utilizatorii care se vor alătura programului vor trebui să înregistreze expresia „Hey Portal” urmată de prenumele unei persoane…

Read more
Stirile zilei UK GDPR

Daily News – 20th of February 2020

Google’s users in the UK will no longer be protected by GDPR British user accounts will be shifted to US jurisdiction, and will be subject to significantly weaker privacy protections than those offered by Europe’s General Data Protection Regulation (GDPR). Also, british authorities will now need to negotiate with the US rather than the EU…

Read more
Stirile zilei UK GDPR

Știrile zilei – 20 Februarie 2020

Utilizatorii Google din Marea Britanie nu vor mai fi protejați de GDPR Conturile utilizatorilor din Marea Britanie vor fi mutate sub jurisdicția SUA și vor fi supuse unor politici de confidențialitate semnificativ mai slabe decât cele oferite de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) din Europa. De asemenea, autoritățile britanice vor trebui să negocieze cu…

Read more
Stirile zilei European companies

Daily News – 19th of February 2020

The EU will release plans to boost European companies and control firms like Facebook, Google and Amazon The European Commission will launch the first of a series of proposals to help European companies compete better with the US technology giants. The core of the EU data strategy is the creation of a single European data…

Read more
Stirile zilei European companies

Știrile zilei – 19 Februarie 2020

UE va dezvălui o serie de planuri pentru sprijinirea companiilor europene și pentru controlul organizațiilor precum Facebook, Google și Amazon Comisia Europeană va lansa prima serie de propuneri pentru a ajuta companiile europene să concureze mai bine cu organizații din domeniul tehnologiei din SUA. Nucleul strategiei Uniunii Europene este crearea unei piețe unice de date…

Read more
Stirile zilei UK supercomputer

Daily News – 18th of February 2020

UK government will invest $1.6 billion in a supercomputer that will be able to predict weather and model climate change The technology will be managed by the Met Office and will offer more sophisticated rainfall predictions and improving forecasting at airports among. Data collected by the supercomputer will also be used to predict storms more…

Read more
Stirile zilei UK supercomputer

Știrile zilei – 18 Februarie 2020

Guvernul Regatului Unit va investi 1,6 miliarde de dolari într-un supercomputer care va putea prezice vremea și schimbările climatice Tehnologia va fi gestionată de Met Office, va oferi previziuni meteorologice mai fiabile și va îmbunătăți previziunile de pe lângă aeroporturi. De asemenea, datele colectate de supercomputer vor fi utilizate pentru a prezice cu mai mare…

Read more
Stirile zilei political borders

Daily News – 17th of February 2020

Google Maps shows political borders depending on user location For example, there is Kashmir, the region India and Pakistan have fought over for more than 70 years. Maps viewers in Pakistan and elsewhere see the borders drawn as a dotted line, indicating a dispute. But in India, people see a solid line that shows the…

Read more
Stirile zilei political borders

Știrile zilei – 17 Februarie 2020

Google Maps afișează diferit granițele politice în funcție de locația utilizatorului Spre exemplu, granița din jurul regiunii Kashmir, pentru care India și Pakistan s-au luptat de peste 70 de ani, este afișată ca o linie punctată pentru utilizatoii din Pakistan și din alte zone. Dar în India, este văzută ca o linie solidă ceea ce…

Read more