Daily news Apple and Google

Daily News – 12th of August 2021

A proposed legislation in the US could force Apple and Google to give up some control over their app stores Under the new bill, Apple or Google would be prohibited from forcing third-party developers to use a payment system they own. Another provision aimed almost exclusively at Apple would force platform holders to allow consumers…

Read more
Stirile zilei Apple and Google

Știrile zilei – 12 August 2021

O legislație propusă în SUA ar putea forța Apple și Google să renunțe la o parte din controlul asupra magazinelor lor de aplicații Conform legii, ar fi interzis ca Apple sau Google să îi oblige pe dezvoltatorii terți să utilizeze un sistem de plăți deținut de cele două companii. O altă prevedere, care îi vizează…

Read more
Daily news OpenAI Codex

Daily News – 11th of August 2021

OpenAI launched Codex, a new machine learning software that can translate English into code OpenAI Codex is AI system that translates natural language into code, through an API in private beta. It is trained on billions of lines of public code and works with a broad set of frameworks and languages, adapting to the edits…

Read more
Stirile zilei OpenAI Codex

Știrile zilei – 11 August 2021

OpenAI a lansat Codex, un nou software de învățare automată care poate traduce limba engleză în cod OpenAI Codex este un sistem AI care traduce limbajul natural în cod printr-un API care este acum în versiune beta. Acesta a fost instruit pe miliarde de linii de cod public și funcționează cu mai multe limbaje de…

Read more
Daily news Glowworm

Daily News – 10th of August 2021

Researchers uncovered a new attack called Glowworm which uses the devices’ power LEDs to listen to conversations A team of researchers at Ben-Gurion University have published a paper on the Glowworm attack, which measures an audio output device’s LED power light changes and converts them to audio reproductions, allowing cyberattackers to listen to virtual meetings.…

Read more
Stirile zilei Glowworm

Știrile zilei – 10 August 2021

Cercetătorii au descoperit un nou atac denumit Glowworm care utilizează LED-urile de la dispozitive pentru a asculta conversațiile online O echipă de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion a publicat un articol despre atacul Glowworm în care se explică cum acesta măsoară schimbările de lumină din LED-ul unui dispozitiv și le convertește în reproduceri audio, permițând…

Read more
Daily news Gigabyte ransomware

Daily News – 9th of August 2021

Gigabyte suffered a ransomware attack in which it lost 112GB of data PC component maker Gigabyte confirmed that during the attack it shut down IT infrastructure and that only a handful of servers were affected. According to Bleeping Computer, the group of hackers known as RansomEXX stole 112GB of sensitive internal data as well as…

Read more
Stirile zilei Gigabyte ransomware

Știrile zilei – 9 August 2021

Gigabyte a fost afectat de un atac ransomware în care a pierdut 112 GB de date Producătorul de componente pentru PC Gigabyte a confirmat că în timpul atacului a oprit infrastructura IT și că doar câteva servere au fost accesate. Potrivit unui articol publicat de Bleeping Computer, grupul de hackeri cunoscut sub numele de RansomEXX…

Read more
Daily news Top Tech News

Top news this week, 2nd-6th of August 2021

  Top interesting announcements Facebook is researching ways to analyze encrypted data such as WhatsApp messages Facebook has hired a team of researchers for the purpose of analyzing WhatsApp encryption. The goal would be to have ways to insert ads into WhatsApp without actually decrypting the messages. This specific field of research is called “homomorphic…

Read more
Stirile zilei Top Stiri IT

Topul știrilor – 2-6 August 2021

  Top știri interesante Facebook încearcă să găsească modalități de a analiza datele criptate, cum ar fi mesajele din WhatsApp Facebook a angajat o echipă de cercetători care urmează să analizeze criptarea WhatsApp. Scopul ar fi găsirea de modalități de inserare a reclamelor în WhatsApp fără a decripta efectiv convorbirile. Acest domeniu specific de cercetare…

Read more