The Red Button and the AI

The concept of artificial intelligence and its evolution stretches over the last 65 years. In 1950 Alan Turing was the first one who asked the question “can computers think?” and so the discussion on the possibility of creating an artificial brain that can simulate the neural pathways and human reasoning has started. From the ’50s…

Despre “butonul roșu” și întreruperea inteligenței artificiale

Apariția noțiunii de inteligență artificială și progresul acesteia se întinde pe parcursul ultimilor 65 de ani. În 1950 Alan Turing a fost primul care s-a intrebat “pot computerele sa gândească?”. Atunci a începutt discuția privind posibilitatea creării unui creier artificial care să simuleze căile neuronale și raționamentul uman. Din anii ’50 până în anii ’80,…