Google Fabricius

Daily News – 17th of July 2020

Google launched a tool to decode hieroglyphs called Fabricius Google has created a tool that can decode Egyptian hieroglyphs in English and Arabic using machine learning. Fabricius will be useful for experts who want to translate hieroglyphics more efficiently, and also for everyday users who want to learn more about the Ancient Egyptian writing system.…

Google Fabricius

Știrile zilei – 17 Iulie 2020

Google a lansat un instrument de descifrare a hieroglifelor denumit Fabricius Google a creat un instrument care poate decodifica hieroglifele egiptene în engleză și arabă folosind învățarea automată. Fabricius este util pentru experții care doresc să traducă hieroglifele mai eficient și mai rapid, dar și pentru utilizatorii care vor să exploreze sistemul de scriere folosit…

satellite-navigation system

Daily News – 15th of July 2019

What’s new Europe’s satellite-navigation system is offline because of a ‘technical incident’ The issue relates to all servers, including the latest smartphone devices, not being able to pick up any usable timing or positional information. These devices must rely instead on data coming from the American Global Positioning System (GPS). The EU claimed that the…

satellite-navigation system

Știrile zilei – 15 Iulie 2019

Sistemul global de navigație prin satelit al Europei este offline din cauza unui “incident tehnic” Incidentul afectează toate serverele, inclusiv smartphone-urile, acestea neavând posibilitatea de a prelua informații de sincronizare sau de poziționare. Dispozitivele trebuie să se bazeze acum pe date provenite de la sistemul global de poziționare din SUA. UE a susținut că Galileo…

Google in Europe

Daily News – 19th of April 2019

What’s new Google will suggest browser and search engine alternatives for Android users in Europe After a software update, users in the EU opening Google Play Store will be presented with a choice of alternatives to Google search and Chrome. The alternatives will vary by country, but a user may, for example, be offered the…

Google in Europe

Știrile zilei – 19 Aprilie 2019

Google va sugera alternative de browser și motor de căutare pentru utilizatorii de Android din Europa După actualizarea unui software, utilizatorii din UE care deschid Google Play Store vor primi o gamă de alternative la căutarea Google și browser-ul Chrome. Opțiunile vor varia în funcție de țară, însă se poate oferi, de exemplu, instalarea browser-ului…