Microsoft Poland

Daily News – 6th of May 2020

Microsoft to invest $1 billion in Poland for a new data center The datacenter and rest of the financing will help startups, entrepreneurs, enterprises, and the Polish government access enterprise-grade cloud services. The plan covers the next seven years and focuses on teaching local people how to fully utilize the cloud. You can read more…

Microsoft Poland

Știrile zilei – 6 Mai 2020

Microsoft va investi 1 miliard de dolari în Polonia pentru un nou centru de date Centrul de date și restul finanțării vor ajuta start-up-urile, antreprenorii, întreprinderile și guvernul polonez să acceseze servicii de cloud computing. Proiectul va continua timp de șapte ani și va fi concentrat pe instruirea cu privire la modul de utilizare a…