IBM and AMD

Daily News – 12th of November 2020

IBM and AMD will work together on security and artificial intelligence IBM and AMD will collaborate on security, open source software, standards and architectures for high-performance computing and artificial intelligence workloads. The two companies will also make confidential computing a priority, by implementing hardware-based Trusted Execution Environments (TEEs) that cannot be accessed by the operating…

IBM and AMD

Știrile zilei – 12 Noiembrie 2020

IBM și AMD vor colabora pentru a îmbunătăți securitatea și inteligența artificială IBM și AMD vor dezvolta împreună soluții de securitate, software open source, standarde și arhitecturi pentru inteligența artificială și calcule de înaltă performanță. De asemenea, cele două companii vor face calculul confidențial o prioritate, prin implementarea mediilor Trusted Execution (TEEs) bazate pe hardware,…

Nvidia supercomputer

Daily News – 16th of October 2020

Nvidia will supply hardware for the world’s fastest AI supercomputer called “Leonardo” Nvidia announced that the Italian inter-university consortium CINECA, one of the world’s most important supercomputing centers, will use the company’s accelerated computing platform to build the world’s fastest AI supercomputer. The Leonardo supercomputer will handle computing workloads involving drug discovery, space exploration, and…

Nvidia supercomputer

Știrile zilei – 16 Octombrie 2020

Nvidia va furniza hardware pentru cel mai rapid supercomputer AI din lume denumit „Leonardo” Nvidia a anunțat că CINECA, unul dintre cele mai importante centre de supercomputere din lume, va folosi platforma de calcul accelerat a companiei pentru a construi cel mai rapid supercomputer AI din lume. Supercomputerul Leonardo va susține sarcinile de lucru din…

Twitter accounts

Daily News – 16th of July 2020

The Twitter accounts of major companies and individuals have been compromised after a major security breach Hackers took control of the accounts of major public figures and corporations, including Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos and Apple. The hack unfolded over the course of several hours, and in the course of stopping it,…

Twitter accounts

Știrile zilei – 16 Iulie 2020

Conturile de Twitter ale celor mai celebri miliardari americani și companii majore au fost sparte într-o breșă majoră de securitate Hackerii au preluat controlul asupra conturilor unor personalități publice și corporații, inclusiv Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos și Apple. Hack-ul s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, iar în cursul opririi acestuia…

Facebook AI

Daily News – 13th of May 2020

Facebook is using AI to combat hate speech and misinformation Facebook said that with AI the company was “able to find more content and can now detect almost 90% of the content removed before is is reported“. The accuracy of those systems is still not known. Facebook doesn’t release, and says it can’t estimate, the…

Facebook AI

Știrile zilei – 13 Mai 2020

Facebook folosește inteligența artificială pentru a combate instigarea la ură și dezinformarea Facebook a spus că inteligența artificială a găsit „diverse situații și poate acum detecta aproape 90% din conținutul eliminat înainte de a fi raportat”. Precizia acestor sisteme nu este încă cunoscută. Facebook nu dezvăluie și spune că nu poate estima volumul total de…