EU code

Daily News – 17th of June 2022

Facebook, Twitter, TikTok, Google and others signed up to a new EU ‘anti-disinformation code’ The European Commission announced new rules for tech companies to limit the spread of fake and misleading content. Under the newest version of the code of conduct originally established in 2018, over 30 entities vowed to step up efforts to detect…

EU code

Știrile zilei – 17 Iunie 2022

Facebook, Twitter, TikTok, Google și alte companii au semnat noul „cod anti-dezinformare” al Uniunii Europene Comisia Europeană a anunțat noi reguli pentru companiile de tehnologie în încercarea de a limita răspândirea dezinformării. Conform celei mai noi versiuni a codului de conduită stabilit inițial în 2018, peste 30 de entități au promis că vor face noi…

AppGallery bug

Daily News – 20th of May 2022

Huawei AppGallery bug allowed paid apps to be downloaded for free Huawei launched the AppGallery as a direct stand-in for Google’s equivalent on Android. Android app developer Dylan Roussel discovered a bug that exposed certain details about an app, including the download link for the Android package (APK). While that may be normal, the bug…

AppGallery bug

Știrile zilei – 20 Mai 2022

Un bug din Huawei AppGallery a permis descărcarea gratuită a aplicațiilor plătite Huawei a lansat AppGallery pentru a înlocui Play Store-ul de la Google. Dezvoltatorul de aplicații Android, Dylan Roussel, a descoperit o eroare care expune diverse detalii despre o aplicație, inclusiv linkul de descărcare pentru APK. Deși acest lucru poate fi normal, bug-ul apare…

iOS prices

Daily News – 18th of May 2022

iOS apps can now increase subscription prices without the user’s confirmation Apple has updated its App Store policy to make it so subscriptions can auto-renew without the user’s explicit permission, even if the developer has raised the monthly or annual price. Prior to this change, a subscription would stop when a user ignores the upgraded…

iOS prices

Știrile zilei – 18 Mai 2022

Aplicațiile iOS pot crește tarifele abonamentelor fără consimțământul explicit al utilizatorului Apple și-a actualizat politica din App Store astfel că abonamentele pot fi reînnoite automat fără permisiunea explicită a utilizatorului, chiar dacă dezvoltatorul a majorat prețul lunar sau anual. Înainte de această modificare, un abonament ar fi fost anulat dacă utilizator ignora notificarea de preț…