YouTube ignored

Daily News – 4th of April 2019

What’s new YouTube ignored employee warnings over extremist videos According to a report from Bloomberg, YouTube executives, including CEO Susan Wojcicki, repeatedly ignored warnings from employees regarding extreme and misleading videos gaining popularity on the site because it wanted to boost viewer engagement. According to employees, the internal goal was to reach 1 billion hours…

YouTube ignored

Știrile zilei – 4 Aprilie 2019

YouTube a ignorat avertismentele angajaților despre videoclipurile extremiste Potrivit unui articol Bloomberg, directorii YouTube, inclusiv CEO-ul Susan Wojcicki, au ignorat în repetate rânduri avertismentele cu privire la videoclipurile violente sau înșelătoare care au câștigat popularitate pe site, deoarece nu doreau să piardă implicarea utilizatorilor. Potrivit angajaților, obiectivul intern a fost să se ajungă la 1…

Huawei evidence

Daily News – 20th of December 2018

What’s new Huawei asked the U.S. government and others to reveal evidence of security risks A few months AGO, the U.S. government began persuading its allies, notably Germany, Italy, and Japan, to ban Huawei’s equipment by briefing them about cybersecurity threats that it alleged were posed by the company’s products. No Chinese company is fully…

Huawei evidence

Știrile zilei – 20 Decembrie 2018

Huawei a cerut guvernului SUA și altor state să dezvăluie dovezi privind riscurile de securitate Acum câteva luni, guvernul american a început să-i convingă pe aliații săi, în special Germania, Marea Britanie, Italia și Japonia, să interzică produsele Huawei, informându-i despre posibile amenințări la adresa securității naționale. Nici o companie chineză nu este pe deplin…