Google Meet

Daily News – 5th of May 2020

Google Meet is now available for free in Gmail sidebar Formerly available only to its enterprise and education customers via G Suite, the company said that it was making Meet free to anyone with a Google account and allow meetings of up to 100 people with no time limits. The company is also bringing its…

Google Meet

Știrile zilei – 5 Mai 2020

Aplicația Google Meet este disponibilă gratuit în bara laterală din Gmail Până acum, aplicația de videoconferințe a putut fi accesată doar de prin intermediul serviciului G Suite. Compania a declarat că Meet va fi gratuit pentru oricine are un cont Google și va oferi suport pentru conversații cu până la 100 de persoane, fără limite…

Planetary Computer

Daily News – 16th of April 2020

Microsoft will build a ‘Planetary Computer’ to protect and preserve the biodiversity and ecosystems around the world Planetary Computer will take in data, process it using AI and machine learning, then provide satellite imagery, environmental and biological data and more to partners and customers. Microsoft hopes the data will inform decision-making around environmental issues, both…

Planetary Computer

Știrile zilei – 16 Aprilie 2020

Microsoft va construi un „computer planetar” pentru a proteja și păstra biodiversitatea și ecosistemele din întreaga lume „Planetary Computer” va prelua date, le va prelucra folosind inteligența artificială și învățarea automată, apoi va oferi imagini din satelit, precum și date biologice și de mediu partenerilor și clienților. Microsoft speră că datele vor informa luarea deciziilor…

facial recognition

Daily News – 25th of November 2019

What’s new Facebook built a facial recognition app that identifies employees The company built an internal app that allowed employees to identify their colleagues and friends who enabled facial recognition by pointing their phone cameras at them. The app wasn’t released publicly. It was developed between 2015 and 2016 and has been discontinued. You can…

facial recognition

Știrile zilei – 25 Noiembrie 2019

Facebook a construit o aplicație de recunoaștere facială pentru a identifica angajații companiei Compania a dezvoltat o aplicație internă care le-a permis angajaților să-și identifice colegii și prietenii ce au autorizat recunoașterea facială, îndreptând camera de la telefon spre ei. Aplicația nu a fost lansată public. Acesta a fost construită între 2015 și 2016 și…