Daily News – 2nd of March 2023

Microsoft unveiled an AI model that understands images and can solve visual puzzles The multimodal model (MLLM), called Kosmos-1, can perceive general modalities, follow instructions, learn in context, and generate outputs. It has shown promising capabilities on various tasks like visual QA, perception-language tasks and vision tasks. 𝘚𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 OpenAI launched Whisper API for speech-to-text transcription…

Știrile zilei – 2 Martie 2023

Microsoft a dezvăluit un model AI care analizează imagini și poate rezolva puzzle-uri vizuale Modelul multimodal (MLLM), denumit Kosmos-1, poate aborda modalități generale, poate urma instrucțiuni, învăța din context și poate genera conținut. Acesta a demonstrat capacități promițătoare pe diverse sarcini, cum ar fi întrebări vizuale, sarcini de percepție de limbaj și probleme vizuale. 𝘚𝘶𝘳𝘴𝘢…

Whisper app

Daily News – 11th of March 2020

Whisper app left a database with personal data and 900 million messages exposed Whisper is a social media platform that allows its users to anonymously share secrets and chat to people with shared interests. An investigation by The Washington Post has revealed that the app left a database exposed that tied messages to a user’s…

Whisper app

Știrile zilei – 11 Martie 2020

Aplicația Whisper a lăsat expusă o bază de date cu informații personale și cu 900 de milioane de mesaje Whisper este o platformă de socializare care permite utilizatorilor să posteze în mod anonim secrete și să discute cu persoane care împărtășesc aceleași interese. O investigație publicată The Washington Post a dezvăluit că aplicația a lăsat…