Spy light bulb

Daily News – 16th of June 2020

Researchers found a way to spy on conversations by watching a light bulb’s variations A team of researchers from Israel’s Ben-Gurion University of the Negev and the Weizmann Institute of Science has created a way to eavesdrop on conversations from afar by watching the subtle vibrations of a light bulb in the room. They say…

Spy light bulb

Știrile zilei – 16 Iunie 2020

Cercetătorii au găsit o modalitate de a asculta conversații de la distanță urmărind variațiile unui bec O echipă de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion din Negev și Institutul de Știință Weizmann a creat o modalitate de a asculta pe ascuns conversații, urmărind vibrațiile subtile ale unui bec din cameră. Ei susțin că oricine are un…

Top Tech News

Top news this week, 27th-31st of January 2020

  Important announcements Antivirus company Avast is reportedly selling users’ web browsing data A recent investigation conducted by Motherboard and PCMag has been discovered that Avast has been selling “highly sensitive” user data via a subsidiary company. In some cases, companies paid for “All Clicks Feed” data, tracking individuals’ browser histories, clicks and online movements…

Top Stiri IT

Topul știrilor – 27-31 Ianuarie 2020

  Știri importante Producatorul antivirusului Avast a vândut datele colectate de la utilizatorii săi O investigație recentă realizată de Motherboard și PCMag a arătat că Avast vinde date „extrem de sensibile” ale utilizatorilor printr-o companie subsidiară. În unele cazuri, companiile au plătit pentru a primi date „All Clicks Feed”, urmărind istoricul browser-ului persoanelor, clickurile și…

Daily News – 30th of January 2020

UN confirmed it suffered a ‘serious’ hack but didn’t inform employees An internal confidential document from the United Nations revealed that dozens of servers in Geneva and Vienna were compromised including the network at the U.N. human rights office. Everything indicates knowledge of the breach was closely held, a strategy that information security experts consider…

Știrile zilei – 30 Ianuarie 2020

ONU a confirmat că s-a confruntat cu un hack ‘serios’, dar nu a informat angajații Un document intern confidențial al Organizației Națiunilor Unite a dezvăluit că zeci de servere din Geneva și Viena au fost compromise, inclusiv sistemele din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Toate dovezile indică faptul că spargerea a fost ținută secret de…