Meta language

Daily News – 4th of May 2022

Meta opened up access to a large language model for artificial intelligence research Meta’s AI team has created a massive new language model that is built on OpenAI’s neural network GPT-3. The powerful programs that can generate paragraphs of text and mimic human conversation have become one of the biggest trends in AI in the…

Meta language

Știrile zilei – 4 Mai 2022

Meta a oferit acces la noul său model lingvistic pentru cercetătorii în domeniul inteligenței artificiale Echipa AI de la Meta a creat un nou model de limbaj masiv, care este construit pe rețeaua neurală OpenAI GPT-3. Programele masive care pot genera paragrafe de text și imita conversația umană au devenit din ce în ce mai…