inactive Gmail accounts

Daily News – 17th of May 2023

Google announced that it will begin deleting Gmail accounts that have been inactive for at least two years The deletion process will begin in December 2023. To ensure users are well-informed,Google said that it will send “multiple notifications” over the months leading up to deletion of an account. After deactivation, users will have 60 days…

inactive Gmail accounts

Știrile zilei – 17 Mai 2023

Google a anunțat că va șterge conturile Gmail care au fost inactive de cel puțin doi ani Procesul de ștergere va începe în decembrie 2023. Pentru a se asigura că utilizatorii sunt bine informați, Google a spus că va trimite „multiple notificări” în lunile de dinaintea dezactivării unui cont. După dezactivare, utilizatorii vor avea la…

Anthropic AI constitution

Daily News – 10th of May 2023

Anthropic released an AI constitution to promote a set of values and principles AI startup Anthropic detailed the specific principles of its “Constitutional AI” training approach that provides its Claude chatbot with explicit “values”. Claude is an AI chatbot similar to OpenAI’s ChatGPT that Anthropic released in March. 𝘚𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 WhatsApp bug is making some Android…

Anthropic AI constitution

Știrile zilei – 10 Mai 2023

Anthropic a publicat o constituție pentru sistemele AI prin care promovează un set de valori și principii Startup-ul AI Anthropic a detaliat principiile specifice care ghidează antrenarea chatbot-ului său Claude și care îi oferă „valori” explicite. Claude este un chatbot AI similar cu ChatGPT de la OpenAI, pe care Anthropic l-a lansat în martie. 𝘚𝘶𝘳𝘴𝘢…